Two Hands Free

2HF - Anvend begge hænder når du arbejder

Produkter, som er mærket med ”Two Hands Free”-logoet (2HF), lever op til en række anbefalinger fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg omkring brug af trinskamler og platformsstiger ved arbejde i højden med begge hænder.

Henter data...

Hvad er "Two Hands Free - Anvend begge hænder når du arbejder"?

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet) udgav i 2017 en række faktaark hvori de beskriver, hvilke hjælpemidler, der er mest hensigtsmæssige at anvende ved arbejde i højden (faktaarkene kan downloades længere nede på denne side).

I samarbejde med en række virksomheder inden for bygge & anlæg har man fastsat en række mindstemål og -krav, som produkterne skal leve op til, for at være sikre at anvende, når man skal arbejde med to hænder i højden.

... og hvorfor skal man vælge et af disse produkter?

Såfremt du har behov for at benytte begge hænder for at udføre din arbejdsopgave, kan du benytte et eller flere af produkterne, som er mærket med 2HF-logoet.

Faktabladet fra BFA i Bygge & Anlæg har været forelagt Arbejdstilsynet, der har vurderet, at indholdet ikke strider mod arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet faktabladet, som det foreligger, og har ikke taget stilling til, om det dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Trinskamler op til 75 cm højde

For at kunne udføre arbejde med begge hænder fra trinskamler/arbejdsbukke op til 75 cm gælder følgende:

 • Platformen skal som minimum være 30 x 60 cm.
 • Benene på platformen skal skræve minimum 6 grader i alle retninger, for at skabe den fornødne stabilitet.

 • Der må kun udføres lettere arbejds- og monteringsopgaver fra dem, hvor trinskamlen/platformsstigen løbende flyttes.

 • De skal stå på et jævnt og fast underlag.

 • Platformen skal være forsynet med en mindre kant eller en anden tydelig markering langs kanten, så man automatisk registrerer, hvis man nærmer sig kanten af platformen med fødderne.

 • Der skal være monteret en sikring, der forhindre trinskamlen i at klappe sammen.

 • Trinskamlerne bør være mærket DS/EN 14183.

Platformsstiger

For at kunne udføre arbejde med begge hænder fra platformsstiger gælder følgende:

 • Arbejdsplatformen må ikke være mindre end 30 x 40 cm.

 • Kun lette og let håndterlige byrder må transporteres op og ned af stigen, så brugeren kan
  holde ved vangerne.

 • Der må kun udføres lettere arbejds- og monteringsopgaver fra platformstigen.

 • Platformstigen skal stå på et jævnt og fast underlag.

 • Arbejdsplatform skal så vidt muligt have en størrelse der betyder, at man kan bevæge ben og fødder ubesværet under arbejdet - og ikke være tvunget til at stå i fastlåste arbejdsstillinger.

 • På arbejdsplatformen skal der være sikret mod nestyrtning, samt være monteret knæstøtte.

 • Bagud kan sikringen fx være gelænder, bøjle, strop eller kæde.

 • Der skal være monteret en sikring, der forhindrer stigen i at klappe sammen.

 • Platformstigen må ikke flyttes med personer på stigen.

 • Platformstigerne bør være mærket DS/EN 131 Professionel.

Downloads:

BFA Faktaark om platformsstiger (PDF)

BFA Faktaark om trinskamler (PDF)

19 varer

Sorter faldende
pr. side